Header site

Îmbunătățirea serviciilor de sănătate mintală pentru copii și adolescenți: Un pas semnificativ în direcția bună

În contextul preocupărilor legate de sănătatea mintală a copiilor și adolescenților, Centrul Național de Sănătate Mintală și Luptă Antidrog a implementat proiectul “Suport pentru dezvoltarea serviciilor comunitare de sănătate mintală pentru copii și adolescenți”. Acest proiect reprezintă un efort semnificativ pentru îmbunătățirea accesului la serviciile de sănătate mintală și promovarea unei abordări comprehensive în gestionarea problemelor de sănătate mintală la nivelul comunității.

Necesitatea proiectului

Tulburările de sănătate mintală reprezintă o problemă tot mai stringentă în rândul copiilor și adolescenților din România. Presiunile școlare, expunerea la hărțuire, singurătatea și presiunea grupului sunt doar câteva dintre factorii care contribuie la afectarea sănătății mintale a tinerilor. Consumul de substanțe și lipsa educației pentru sănătate reprezintă alte provocări majore în acest domeniu.

Obiectivele proiectului

Proiectul a avut mai multe obiective importante, printre care:

  1. Dezvoltarea și implementarea unei campanii naționale de conștientizare cu privire la stigma ce însoțește diagnosticul de tulburare de sănătate mintală, ca principală barieră în accesarea serviciilor de suport;
  2. Dezvoltarea abilităților de educație parentală pozitivă și capacitarea părinților pentru identificarea precoce a semnelor de tulburare emoțională;
  3. Dezvoltarea competențelor profesioniștilor din sănătate, educație și protecție socială pentru a identifica eficient și a referi către servicii specializate copiii cu risc/ copiii cu tulburare de sănătate mintală;
  4. Dezvoltarea competențelor profesioniștilor din domeniul sănătății mintale în vederea tratării copiilor cu tulburări de sănătate mintală – tulburări de spectru autist, ADHD, tulburări de anxietate, depresie, tulburări de atașament;
  5. Realizarea unui studiu național în domeniul sănătății mintale a copiilor și adolescenților;
  6. Elaborarea de standarde pentru servicii comunitare de sănătate mintală;
  7. Creșterea capacității tehnice a centrelor comunitare de sănătate mintală și a Centrului Național de Sănătate Mintală și Luptă Antidrog de a sprijini furnizarea de servicii de sănătate mintală pentru 1500 de copii diagnosticați cu o tulburare de sănătate mintală.
  8. Creșterea competențelor profesioniștilor din domeniul educației și din serviciile comunitare de sănătate mintală în vederea prevenirii consumului de substanțe în rândul copiilor și adolescenților.
  9. Organizarea de ateliere educaționale în vederea creșterii nivelului de conștientizare și prevenirii comportamentelor de consum, destinate elevilor de gimnaziu și liceu.
  10. Realizarea unei politici publice in domeniul sanatatii mintale, raportata la problematica consumului de droguri.

Rezultatele proiectului

Implementarea acestui proiect a avut un impact semnificativ asupra comunităților din întreaga țară. Printre principalele rezultate se numără:

– un program de educație parentală pozitivă disponibil în comunitățile profesionale din România;

– 1500 de părinți cu abilități crescute de educație parentală pozitivă, mai bine pregătiți pentru identificarea semnelor timpurii ale tulburărilor emoționale în rândul copiilor, ca urmare a participarii la atelierele de educatie parentala organizate in cadrul proiectului;

– o rețea de 20 de profesioniști formați ca facilitatori de educație parentală la nivel comunitar;

– 5 programe de formare elaborate si desfasurate, cu privire la identificarea, intervenția timpurie și referirea copiilor cu risc/ cu tulburări pervazive, ADHD, anxietate, depresie, tulburare de atașament;

– 25 de sesiuni de formare profesională desfasurate, destinate profesioniștilor din domeniile de interes pentru prevenția tulburărilor de sănătate mintală – educație, protecția copilului, asistență medicală primară;

– 758 de profesioniști formati in cadrul proiectului, cu competențe crescute in identificare, intervenție precoce și referire a copiilor cu risc/ cu tulburare de sănătate mintală, către serviciile de specialitate;

– un raport de cercetare cu privire la incidența tulburărilor de sănătate mintală în rândul copiilor și adolescenților distribuit la nivel național;

– un manual cu 25 de standarde pentru dezvoltarea serviciilor comunitare de sănătate mintală, publicat și distribuit la nivel național;

– 3200 de copii cu o stare a sănătății mintale îmbunătățită, urmare a accesării serviciilor comunitare de sănătate mintală oferite de centrele de sanatate mintala pilot selectate la nivel de proiect.

– 236 consilieri școlari, profesioniști din educatie si din serviciile comunitare de sănătate mintală au beneficiat de workshop-uri  în vederea dezvoltării competențelor de prevenire a consumului de substanțe în rândul copiilor și adolescenților:

– ateliere educaționale  pentru peste 5.000 de elevi de liceu și gimnaziu.

– o propunere de politica publica elaborata in cadrul proiectului, pentru problematica consumului de substanțe psihoactive care sa respecte drepturile omului și care să urmărească creșterea stării de sănătate fizică și mintală.

– o campanie de informare si constientizare desfasurata, indreptata impotriva stigmei asociate cu sanatatea mintala, ca prinicipala bariera in accesarea serviciilor specifice de suport.

Proiectul “Suport pentru dezvoltarea serviciilor comunitare de sănătate mintală pentru copii și adolescenți” a reprezentat un pas important în direcția îmbunătățirii serviciilor de sănătate mintală pentru tineri în România. Prin eforturile sale, acesta a contribuit la creșterea conștientizării, formarea profesioniștilor și îmbunătățirea accesului la serviciile de sănătate mintală, având un impact pozitiv asupra sănătății și bunăstării copiilor și adolescenților din întreaga țară.

Granturile Spațiului Economic European (SEE) și Norvegiene reprezintă contribuția Islandei, Principatului Liechtenstein și Regatului Norvegiei la reducerea disparităților economice și sociale în Spațiul Economic European și la consolidarea relațiilor bilaterale cu cele 15 state beneficiare din Estul și Sudul Europei și statele baltice. Intervenția se concentrează pe 3 piloni principali: 1) Verde; 2) Competitivitate; 3) Incluziune.

În perioada de finanțare 2014-2021, contribuția celor 3 state donoare s-a ridicat la 2,8 miliarde EUR, din care 502,5 milioane EUR au reprezentat finanțări acordate în România.

Fondurile sunt distribuite pe programe de finanțare, încadrate în sectoarele prioritare specifice și domeniile, obiectivele  și rezultatele așteptate stabilite cu fiecare stat beneficiar în parte.

Proiectul „Suport pentru dezvoltarea serviciilor comunitare de sănătate mintală pentru copii și adolescenți”, Contract de finanțare nr. NT125/30.03.2020, este finanțat prin Mecanismul Financiar SEE 2014-2021, în cadrul Programului “Provocări în sănătatea publică la nivel european”. Operator de Program este Ministerul Sănătății iar Promotor de proiect este Centrul Național de Sănătate Mintală și Luptă Antidrog București, instituție subordonată Ministerului Sănătății. În cadrul proiectului mai sus-amintit, Universitatea de Știință și Tehnologie din Norvegia – Comunitatea Academică Regională pentru Autism, ADHD, Sindromul Tourette și Narcolepsia (RFM) este Partener străin.

Valoarea totală eligibilă initiala a proiectului a fost de 2.500.000 Euro – asistență financiară nerambursabilă, din care 2.125.000 Euro reprezintă valoarea grantului acordat iar 375.000 Euro reprezintă finanțarea acordată de către Operatorul de Program. Ca urmare a modificarii Contractului de finantare prin adaugarea de noi activitati in proiect, bugetul proiectului a fost suplimentat, ajungand la 2.971.246,57 Euro. Totodata, durata de implementare a fost prelungita corespunzator, ajungand la 49 luni.

 

Din aceeași categorie:​

Cele mai recente articole: