Header site

Evaluarea națională 2024: ce trebuie să știi

Evaluarea națională 2024 este examenul pe care îl susțin absolvenții clasei a VIII-a la finalul ciclului gimnazial. Acest examen are rolul de a evalua competențele și cunoștințele dobândite de elevi în cei patru ani de studiu și de a le asigura accesul la învățământul liceal.

Evaluarea națională 2024 este compusă din două probe scrise: limba și literatura română și matematică. Fiecare probă are o durată de două ore și este notată cu note de la 1 la 10. Media obținută la cele două probe reprezintă 80% din media de admitere la liceu, restul de 20% fiind reprezentat de media generală de absolvire a claselor V-VIII.

Calendarul evaluării naționale 2024 a fost publicat în Monitorul Oficial și este următorul:

 • 25 iunie 2024: proba scrisă la limba și literatura română
 • 27 iunie 2024: proba scrisă la matematică
 • 28 iunie 2024: afișarea rezultatelor (până la ora 12:00)
 • 28 iunie 2024: depunerea contestațiilor (între orele 14:00 – 19:00)
 • 29 iunie – 2 iulie 2024: soluționarea contestațiilor
 • 3 iulie 2024: afișarea rezultatelor finale

Pentru a se pregăti pentru evaluarea națională 2024, elevii au avut oportunitatea de a participa la simulări naționale, care au avut loc în februarie și aprilie 2024. Simulările au avut ca scop familiarizarea elevilor cu tipul de subiecte, cu modul de organizare și de evaluare a examenului, precum și cu identificarea punctelor forte și a celor slabe în vederea îmbunătățirii performanței.

Subiectele de la simulări au fost elaborate în conformitate cu programa școlară și cu modelul de subiect publicat de Ministerul Educației. Subiectele au fost structurate pe trei părți: partea I – teste grilă, partea a II-a – itemi semiobiectivi și partea a III-a – itemi subiectivi. Subiectele și baremele de corectare au fost publicate pe site-ul edu.ro și pe alte surse media.

Pentru a reuși la evaluarea națională 2024, elevii trebuie să aibă în vedere următoarele recomandări:

 • să respecte regulile de conduită și de siguranță sanitară impuse de contextul pandemic
 • să se prezinte la examen cu actul de identitate, pix, foaie de hârtie și mască de protecție
 • să citească cu atenție cerințele fiecărui subiect și să răspundă în mod clar, concis și corect
 • să verifice dacă au rezolvat toate subiectele și dacă au transcris corect răspunsurile pe foaia de examen
 • să nu copieze sau să nu comunice cu alți candidați sau cu persoane din exterior
 • să nu folosească telefoane mobile, căști, ceasuri inteligente sau alte dispozitive electronice
 • să nu părăsească sala de examen înainte de expirarea timpului alocat
 • să nu uite să predea foaia de examen și broșura cu subiecte la finalul probei

Evaluarea națională 2024 este o etapă importantă în parcursul educațional al elevilor, care le poate deschide noi oportunități de învățare și de dezvoltare personală. Prin efort, seriozitate și încredere, elevii pot obține rezultate bune și pot accede la liceele dorite. Le dorim mult succes tuturor candidaților! 🍀

 
 

Din aceeași categorie:​

Cele mai recente articole: